7130

Brugerdreven Filmproduktion


Skal du erobre filmens virkemidler?

– og vil du udvikle din formidlingspraksis og engagere børn og unge?

Den Danske Scenekunstskole udbyder for første gang i samarbejde med UCSJ og Station Next et nyt filmfagligt udviklingsforløb - Brugerdreven filmproduktion - et modul (10 ECTS) under Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge. 

Filmproduktion – kunst eller læring?

Muligheden for at arbejde med film i en professionel filmfaglig sammenhæng, gør en forskel. Det er den – ofte usynlige - kunstneriske dimension i filmarbejdet, der fascinerer og engagerer, og arbejdet med det kræver kompetent filmfaglig kunstnerisk indsigt – i kameraets muligheder, i lys, lyd og location. Arbejdet med film kan engagere og skabe fordybelse.

Med adgang til filmens værksteder og værktøjer, under kyndig vejledning af professionelle filmfolk vil du komme til at arbejde med film som kunst og formidling, og arbejde med at inddrage tilgangene og værktøjerne i din undervisning og formidling.

På modulet lærer du om at lave film sammen med børn og unge, og hvordan det kan bruges i forskellige sammenhænge. Mellem undervisningsinternaterne skal du ud og sætte børn og unge i gang med at bruge filmens virkemidler, så du på den måde både får indsigt og erfaring med dig fra modulet.

Modulet er målrettet kulturformidlere, kunstnere og undervisere, der ønsker at initiere børn, unge og voksnes filmproduktion som et praktisk skabende og engagerende omdrejningspunkt for formidling og undervisning.

At skabe film i pædagogisk praksis
Modulet kvalificerer brugen af nye medier i tilrettelæggelsen, og du får både praktisk kompetence og teoretisk indsigt til at arbejde med medieproduktion i hverdagen.

Station Next, der ligger i Filmbyen i Hvidovre, har gennem en årrække opbygget et særlig professionel filmfaglig formidlingskompetence, gennem arbejdet med børn og unges filmproduktion – ved at afholde filmlejrskoler og festivaler for børn og unge.

Er du interesseret
Modulet kan tages kan tages som en særskilt og enkeltstående opkvalificering eller som en del af en hel diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge. Modulet kan tages af enkeltpersoner eller grupper, der vil udvikle en ny tilrettelæggelsespraksis i kultur- og skolesektor, med film og skabende processer som omdrejningspunkt for undervisning og formidling.

Undervisningen afholdes ved internatophold på Den Danske Scenekunstskoles Efter- og Videreuddannelse i Odsherred, og i Station Next’s filmstudier i Hvidovre, med indkvartering på Hvidovre vandrehjem. Overnatning og forplejning er en del af forløbet og inkluderet i prisen.

Diplom i formidling af kunst og kultur for børn og unge
Den Danske Scenekunstskole og University College Sjælland har siden 2009 udbudt diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge, hvis læringsforståelse er baseret på en særlig kombination af praksisbaseret kunstnerisk udviklingsvirksomhed, filosofi, læringsteori og praktikerforskning. Uddannelsen er målrettet alle der ønsker at udvikle fokus på at engagere børn, unge og voksne i skabende processer – og som fokuserer på læring, kunst, oplevelse eller underholdning. Uddannelsen skelner ikke specifikt mellem disse forskellige genrer - men beskæftiger sig i praksis og teori med forståelser og metoder til formidling der engagerer børn og unge i et skabende virke.  

Det giver den enkelte studerende en særlig mulighed for at fokusere på både udvikling af egen formidling –- den personlige såvel som den faglige og organisatoriske, og til at styrke faglige, teoretiske og strategiske kompetencer. Det giver plads til at den studerende kan arbejde på de strategiske betingelser der er i den enkeltes organisation, og at videndeling i organisation er en del af tilrettelæggelsen på uddannelsen. Der er på den måde både fokus på den enkelte deltagers kompetenceudvikling, og på de strategiske udviklingsbestræbelser i organisationen. 

Det åbner for at de studerende hele tiden arbejder med de reelle omstændigheder og har lejlighed til at fokusere på reel udvikling og forandring i praksis -  på egne vegne, i organisationen og med fokus på ansvaret for helheden.

Internat: 07.10-08.10, 28.10-29.10 & 25.11-26.11
Skriftlig aflevering: 30.11
Mundtlig eksamen: 07.12-09.12

Ansøgningsskema HER 

Du kan sende ansøgning og dokumentation pr. mail til:
anho@scenekunstskolen.dk  

Se mere om Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge her

Den Danske Scenekunstskole udbyder også en Diplomuddannelse i ledelse, læs mere her

Alle moduler kan tages enkeltvis eller som en del af en hel diplomuddannelse.

Yderligere information:

Den Danske Scenekunstskole
Efter- og Videreuddannelsen
Telefon: 59 93 10 09
anho@scenekunstskolen.dk

 


TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK