Diplomuddannelse i ledelse, kunst og kultur

KRAVENE TIL PROFESSIONALISERET LEDERSKAB VOKSER
Lederskab i det kunstneriske og kulturelle område er en kompliceret balanceakt mellem offentlig støtte, indtægtsdækket virksomhed, politiske bestyrelser, brancheinteresser, brugere, brandmænd, ildsjæle og primadonnaer. De kulturelle diplomuddannelser tilbyder en lederuddannelse med fokus på de nyeste professionelle ledelses-, økonomi-, og markedsføringsredskaber indenfor det kunstneriske og kulturelle fagområde.

Formål
Uddannelsen udvikler lederkompetencer, der sætter den studerende i stand til at afklare og udvikle lederfunktionen. Der er fokus på arbejdet med metoder som åbner for ikke benyttede potentialer hos mellemledere, medarbejdere og i virksomheden som helhed, håndteringen af komplekse organisatoriske udfordringer, og det at agere politisk-strategisk i forhold til forandringsprocesser i såvel egen organisation som i det omkringliggende samfund. Herunder arbejdes der med medarbejderudvikling, økonomi, projektstyring og markedsføring.

Deltagerprofil
Diplomuddannelsen i kunst- og kulturledelse henvender sig til nuværende og kommende ledere, medarbejdere i ledelsesteam, administratorer og andre med ledelsesansvar inden for det særegne kunstneriske og kulturelle område for børn, unge og voksne – herunder scenekunstområdet, biblioteker, museer, musikbranchen, festivaler, kulturhuse, events, projekter, børnekulturkonsulenter, musikskoler, billedskoler, attraktioner m.m.

Afsæt i den enkeltes udgangspunkt
En stor del af undervisningen er tilrettelagt som arbejde og fælles refleksion i grupper. Vi tager udgangspunkt i principperne for aktionslæring og situeret læring for at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem praksis og teori. Det betyder, at jo mere du bidrager med din egen praksis til læringsrummet gennem deltagelse i dialog og fælles refleksioner, jo mere får du ud af dette læringsrum.

UDDANNELSENS OPBYGNING – 10 moduler i alt

Obligatoriske Moduler:
Modul 1: Lederkommunikation - Det personlige lederskab 1 (Ob1)
Modul 2: Professionelt lederskab - Det personlige lederskab 2 (Ob2)
Modul 3: Den professionelle relation - Ledelse og medarbejdere 1 (Ob3)
Modul 4: Læring og kompetenceudvikling - Ledelse og medarbejdere 2 (Ob4)
Modul 5: Organisation og processer - Ledelse og organisation 1 (Ob5)
Modul 6: Styring og strategi - Ledelse og organisation 2 (Ob6)
Modul10: Afgangsprojekt (Ob7)

Valgmoduler:
Modul 7: Oplevelsesledelse (Vf15)
Modul 8: Økonomisk ledelse (Vf17)
Modul 9: Projektledelse (Vf1)
Der er løbende optag på alle enkeltmoduler.

Se datoerne for de kommende moduler HER

Ansøgningsskema HER

Du kan sende ansøgning og dokumentation pr. mail til:
anho@scenekunstskolen.dk  

Studieordning HER
Printklar brochure om uddannelsen HER

 

PRAKTISKE INFORMATIONER
Uddannelsen tager 2½ år fordelt på 10 moduler og tæller 60 ECTS.

Prisen er 8.330 pr. modul inkl. ophold med eget værelse på DDSKS EVU i Odsherred, forplejning på internater, samt kompendium med mindre dele af pensum på flere af modulerne. 

Afmelding skal altid ske skriftligt til: anho@scenekunstskolen.dk. Afmelding kan ske vederlagsfrit indtil 3 uger før 1. internatstart. Sker afmeldingen mindre end 3 uger før 1. internatstart, forfalder det fulde beløb.

Diplom i ledelse, Kunst- og Kultur er en kompetencegivende diplomuddannelse, der udbydes i samarbejde med og under fagligt ansvar af University College Sjælland.

Læringsrummet er tilrettelagt, så du kan inddrage din egen praksis og aktuelle udfordringer og udviklingsmuligheder. Det indebærer at du stiller dine erfaringer til rådighed for dine medstuderende og i forhold til opgaveløsning.

At tage en deltidsuddannelse
Kunst- og kulturlederdiplomuddannelsen er en deltidsuddannelse, som kan tages sideløbende med et almindeligt job. Den studerende skal beregne at bruge ca. 20 internater af 2 dages varighed i løbet af 2½ år, samt at arbejde med opgaver og læse relevant materiale mellem opholdene. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS points og kvalificerer til videreuddannelse på kandidat- og masterniveau.

Uddannelsens form og tilrettelæggelse
Uddannelsen udbydes i samarbejde med og under fagligt ansvar af University College Sjælland. Uddannelsen består af 10 moduler, hvoraf det sidste modul er afgangsprojekt. Et modul består af internatophold, samt virtuel kommunikation studerende og underviser imellem.

Undervisningsformen

Undervisningen tilrettelægges på følgende vis:

  • Internatophold på Den Danske Scenekunstskole, Odsherred
  • Refleksions- og afprøvningsfaser med afsæt i egen praksis mellem internatophold.
  • Projektarbejde og individuelle kompetencemål.
  • Arbejde med refleksionspartner, studiegrupper og interviewteknikker.
  • Virtuel kommunikation, en fælles læringsplatform
  • Prisme af tilgange til feltet praktisk ledelse og ledelsesteori

Du kan læse mere om underviserne på uddannelsen HER
 

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE - al kursustilmelding foregår gennem den nye side https://ddsks.dk/da/kurser Vær obs på at du er nødt til at oprette dig som ny bruger inden du kan tilmelde dig på et kursus https://ddsks.dk/da/evu/register

Actor's Master Class med Kirk Baltz

Vi starter det nye år med en master class med Kirk Baltz.

Den amerikanske skuespiller og underviser guider deltagerne mod stærke, definitive valg og levende præstationer.

29. januar - 3. februar 2017 i Odsherred.
Læs mere

Complete Vocal Technique Workshop d. 7.-10. marts

Sangteknikken 'Complete Vocal Technique'  benyttes med succes af scenekunstnere på verdensplan. Teknikken er funderet i videnskabelige undersøgelser. Workshoppen fra d.7.-10. marts giver sangere, dansere og skuespillere mulighed for en indgående introduktion til Complete Vocal Techniques forskellige tekniske værktøjer, som umiddelbart herefter kan anvendes.

For mere information og tilmelding klik her.