Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Med Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge tilbydes en diplomuddannelse, der favner både kunstneriske fagligheder og nyere læringsforståelser.

På uddannelsen får du metode og kunstnerisk praksisforståelse, til at møde nutidens kunst- og kulturbrugere. Du har lejlighed til at udvikle din personlige tilgang til samskabelse, og rollen som ansvarlig og eksponeret, i dialogen med børn og unge i et kunstnerisk skabende arbejde.

Moduler kan tages som et enkeltstående forløb, der efterfølgende kan indgå i en samlet diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge, eller i en fleksibelt sammensat diplomuddannelse. Når man først er optaget, kan man løbende til- og framelde sig de kommende moduler.

For yderligere information, kontakt os på telefon 59 93 10 09.

Ansøgningsskema HER
Næste ansøgningsfrist: 1. marts

 

Aktuelt - Modul for børnebibliotekarer
I samarbejde med Gentofte Centralbibliotek, har vi udviklet indholdet til et nyt modul i Børne- og Ungdomskultur, som fokuserer særligt på  børnebibliotekerne. Mange børnebibliotekerne befinder sig i vandskellet mellem det traditionelle og det nye børnebibliotek. Det kalder på viden og forståelse af relationen til brugere og samarbejdspartnere i en virkelighed, hvor der stadig kan spørges til klassiske 1-1 ydelser, men hvor det også forventes, at medarbejderne kan indgå i samarbejder med andre aktører, beherske nye formidlingsformer og tage initiativer der understøtter bibliotekets strategi.

Læs mere om biblioteksmodulet her. (Venteliste)

Opstart 1. marts 2017 - ansøgning via ansøgningslinket ovenfor.

Aktuelt - Modul for undervisere i de kunstneriske videregående uddannelser
Den Danske Scenekunstskole er undervejs med et nyt modul, der fokuserer særligt på læringsformer og tilrettelæggelser i de videregående kunstneriske uddannelser. Der er særligt fokus på indarbejdelsen af Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed som videngrundlag, og udviklingen af kunstfaglige forståelser og tilrettelæggelsesformer.

Læs mere om pædagogisk viden og forskning her.  (Ansøgningsfristen er udløbet)

Hvem er de studerende?
Uddannelsen henvender sig til alle, der ønsker at anvende kunst og kultur i deres formidling og er målrettet nuværende og kommende formidlere f.eks. museumsformidlere, bibliotekarer, kulturkonsulenter, lærere, kunstnere, pædagoger, samt formidlere fra andre områder. Fokus er på praksis, videndeling, refleksion og udvikling af nye formidlingsprojekter.

Netop det særegne tværfaglige fokus indenfor kunst og kulturområdet fremhæves af de studerende som særdeles berigende.

Læringsrummet
Læringsrummet er tilrettelagt, så den så den studerende kan inddrage sin egen praksis. Vi tager udgangspunkt i de nyeste læringsforståelser for at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem praksis og teori. En stor del af læringsrummet er således baseret på praksisudvikling og afprøvning, videndeling, dialog og fælles refleksion i grupper

UDDANNELSENS OPBYGNING – 6 moduler i alt

Obligatoriske Moduler:
(Ob1) Børne- og ungdomskultur (10 ECTS)
(Ob2) Formidlingsformer (10 ECTS)

Valgfrie Moduler - Retningsspecifikke
Film- og medieproduktion (18.2)
(Rs18.2.1) Brugerdreven filmproduktion (10 ECTS) - læs mere her
Performative processer (18.3)
(Rs18.3.1) Iscenesættelse og performative processer (10 ECTS)

Diplom afgangsprojekt:
(Ob3) Undersøgelse af formidlingspraksis (5 ECTS)
Afgangsprojekt (15 ECTS)

Se alle datoer for de kommende moduler HER

Ansøgningsskema HER 

Du kan sende ansøgning og dokumentation pr. mail til:
anho@scenekunstskolen.dk  

Studieordning HER
Printklar brochure om uddannelsen HER

PRAKTISKE INFORMATIONER

Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge er en kompetencegivende diplomuddannelse, der udbydes i samarbejde med og under fagligt ansvar af University College Sjælland.

Uddannelsen tager 2½ år fordelt på 6 moduler og tæller 60 ECTS. Modulerne foregår på internat, hvilket betyder at du kommer til at bruge ca. 14 weekender i løbet af de to år uddannelsen tager.

Du kan tage en hel uddannelse eller enkeltmoduler. 

Prisen er 10.500 pr. modul inkl. ophold og forplejning med eget værelse på DDSKS EVU i Odsherred, samt kompendium med mindre dele af pensum.

Afmelding skal altid ske skriftligt til: bosc@scenekunstskolen.dk. Afmelding kan ske vederlagsfrit indtil 3 uger før 1. internatstart. Sker afmeldingen mindre end 3 uger før 1. internatstart, forfalder det fulde beløb.

Du er altid velkommen til at ringe for flere informationer på tlf. 5993 1009

Uddannelsen kom til verden på initiativ af Børnekulturens Netværk og otte af Kulturministeriets institutioner der sammen gik sammen om dette nye uddannelsestilbud, hvor drivkraften er det berigende samarbejde mellem mange kunst- og kulturretninger: Teater, musik, film, kulturhistorie, naturhistorie, museer, bibliotek, dans, billedkunst og litteratur.

OM KOMPETENCEGIVENDE DIPLOMUDDANNELSER
En diplomuddannelse er en erhversrettet videregående uddannelse, der kombinerer teoretiske og praktiske elemeter. Uddannelsen tilrettelægges indenfor en tidsramme på max 3 år, dog typisk som et forløb på 2 - 2½ år. Et modul består af 2-3 internater, virtuel kommunikation studerende og underviser imellem.

Du kan læse mere om underviserne på uddannelsen HER

Diplomuddannelserne er kompetencegivende. Udannelsen er normeret til 60 ECTS-point. (ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et system til meritoverførsel inden for videregående uddannelser i EU.)

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE - al kursustilmelding foregår gennem den nye side https://ddsks.dk/da/kurser Vær obs på at du er nødt til at oprette dig som ny bruger inden du kan tilmelde dig på et kursus https://ddsks.dk/da/evu/register

Actor's Master Class med Kirk Baltz

Vi starter det nye år med en master class med Kirk Baltz.

Den amerikanske skuespiller og underviser guider deltagerne mod stærke, definitive valg og levende præstationer.

29. januar - 3. februar 2017 i Odsherred.
Læs mere

Complete Vocal Technique Workshop d. 7.-10. marts

Sangteknikken 'Complete Vocal Technique'  benyttes med succes af scenekunstnere på verdensplan. Teknikken er funderet i videnskabelige undersøgelser. Workshoppen fra d.7.-10. marts giver sangere, dansere og skuespillere mulighed for en indgående introduktion til Complete Vocal Techniques forskellige tekniske værktøjer, som umiddelbart herefter kan anvendes.

For mere information og tilmelding klik her.