Finansiering af diplomuddannelser

Der er forskellige muligheder for at søge medfinansiering til diplomuddannelserne:

DEN KOMMUNALE KOMPETENCEFOND
Udvalgte medarbejdere, der er kommunalt overenskomstansat og som er medlem af udvalgte faglige forbund - fx Dansk Musiker Forbund - har mulighed for at søge om op til 25.000 kr. i tilskud til diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge i Den Kommunale Kompetencefond.

Denne ordning gælder ikke Diplomuddannelsen i ledelse, kunst og kultur. 

Du skal søge tilskuddet sammen med din leder og din tillidsrepræsentant, og højest 80% af udgiften kan dækkes.

Se mere på Kompetencefondens hjemmeside.


JOBPLAN
Uddannelserne eller dele af dem, kan finansieres som led i en jobplan. Kontakt Jobcentret.


BRUTTOLØNSORDNING
Du kan lade betalingen af uddannelsen udgøre en fradragsberettiget del af din løn. Hvis du får en sådan aftale om at uddannelsen betales af arbejdsgiver gælder følgende fordele. Se mere her: Beskatningen af arbejdsgiverbetalte udgifter til dækning af undervisning

 

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE - al kursustilmelding foregår gennem den nye side https://ddsks.dk/da/kurser Vær obs på at du er nødt til at oprette dig som ny bruger inden du kan tilmelde dig på et kursus https://ddsks.dk/da/evu/register

Actor's Master Class med Kirk Baltz

Vi starter det nye år med en master class med Kirk Baltz.

Den amerikanske skuespiller og underviser guider deltagerne mod stærke, definitive valg og levende præstationer.

29. januar - 3. februar 2017 i Odsherred.
Læs mere

Complete Vocal Technique Workshop d. 7.-10. marts

Sangteknikken 'Complete Vocal Technique'  benyttes med succes af scenekunstnere på verdensplan. Teknikken er funderet i videnskabelige undersøgelser. Workshoppen fra d.7.-10. marts giver sangere, dansere og skuespillere mulighed for en indgående introduktion til Complete Vocal Techniques forskellige tekniske værktøjer, som umiddelbart herefter kan anvendes.

For mere information og tilmelding klik her.